• welcome

  Oportunit??i pentru studen?i

  Un ora? dinamic ?i multicultural

  Construit ?n secolul al XII-lea de coloni?ti germani cunoscu?i sub denumirea de sa?i transilv?neni, ora?ul istoric al Sibiului ?i-a p?strat m?re?ia ?i este unul dintre cele mai frumoase ora?e din Rom?nia..

  Parteneriate academice

  70+ parteneriate cu universit??i str?ine la care pute?i studia prin programul Erasmus +, un program al Uniunii Europene care sprijin? educa?ia ?i tineretul

  Parteneriate de afaceri

  Peste 50 de parteneriate de afaceri prin care ve?i avea acces la o gam? larg? de stagii ?i oportunit??i de angajare la companii na?ionale ?i interna?ionale.

  Organiza?ii studen?e?ti

  Permit tinerilor s? exploreze ?i s? ??i dezvolte poten?ialul pentru a avea un impact pozitiv ?n societate.

  Acreditare

  Programele de studiu respect? pe deplin Procesul Bologna ?i sunt acreditate de: Ministerul Educa?iei Na?ionale, ARACIS, SEE

  Biblioteca

  Biblioteca Universit??ii are un catalog online de cercetare bibliografic?, s?li de lectur? cu rafturi deschise care acoper? toate disciplinele.

  Cifre

  STUDEN?I

  * Sursa

  • 11.059 studen?i licen??
  • 2.733 studen?i masterat
  • 417 studen?i doctoranzi
  • 553 reziden?i
  Mai multe informa?ii

  PROGRAME DE STUDIU

  * Sursa

  • 71 programe de licen??
  • 60 programe de masterat
  • 15 domenii de doctorat
  • 90 conduc?tori de doctorat
  • 637 cadre didactice
  • 24 centre de cercetare
  Mai multe informa?ii

  STUDEN?I

  * Sursa

  • 1.980 locuri cazare
  • 8 c?mine studen?e?ti
  • 1 cantine
  • 3 cafetarii
  Mai multe informa?ii
  Skip to content

  一级a毛斤

  HoMEһaë